tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Best friends for life... for life.
"We're not just friends, we're not just best friends, we're not just biffles, we're BIFFLES FOR LIFFLES."
viết bởi Mr. La-Liffle 25 Tháng sáu, 2009