tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Three guys roaming around a theme park. One black, one gay, and one normal.
those guys are a big ball of sketch.
viết bởi kimmykakes 01 Tháng bảy, 2010