tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A child with huge overgrown nuts.
Damn that kid has some huge nuts! Ya, we call him big balls johnson.
viết bởi Bryan Johnson 11 Tháng sáu, 2006

Words related to Big Balls Johnson

balls huge nuts sack testicles