tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you know the world is ending take all the Drugs(weed, shrooms, xtc, LSD, all of them) known to man.
To big bang flip on 2012
viết bởi creamy carmel 16 Tháng bảy, 2010