tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
one who drums on a big bass drum
Big Bass Drummer eats hot pockets using two hands.
viết bởi Clara 18 Tháng chín, 2003
 
2.
The coolest guy around... plays drums and loves his Macintosh. W00t!
Look at Big Bass Drummer! He is sooooo HAWT!
viết bởi TimUSCA 19 Tháng chín, 2003