tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
one who drums on a big bass drum
Big Bass Drummer eats hot pockets using two hands.
viết bởi Clara 18 Tháng chín, 2003
6 9
 
2.
The coolest guy around... plays drums and loves his Macintosh. W00t!
Look at Big Bass Drummer! He is sooooo HAWT!
viết bởi TimUSCA 19 Tháng chín, 2003
4 9