tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Big Cone shaped tits (pyramid spiked),Aiman and Josh king have them.
Aiman-"Want to feel my Coneys?"
Joshking-"Please i would really like that"
viết bởi Fez 13 Tháng mười, 2004