tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A stupid plastic bag that contains Styrofoam cups only in twenty.
I bought Big Cool, Twenty!!!! Cold!
viết bởi monkeytits 03 Tháng tư, 2008

Words related to Big Cool

big cold cool cups foam twenty