tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
one who constantly smokes weed, drinks, and fucks bitches
did you hit that you Big Ern?
viết bởi mj 09 Tháng tư, 2004