tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
One of neg's urban sports similar to Big stranger rodeo except you are only allowed to ride big European guys like a bull.
here's how you play big euro stranger rodeo
viết bởi jobflobadobyob 15 Tháng năm, 2011