tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Bencheta papa
"Big fat daddy I need a tampon!" Said Bencheta
viết bởi Anonymous 26 Tháng chín, 2003