tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
big ass, big derriere, big butt, big booty
big body ,alot of body
That girl is a big food
viết bởi 931293 14 Tháng hai, 2012