tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Going insane when working at a McDonald's
Damn did you see that nigger? He went Big Mac Crazy!
viết bởi Ronald Mcdonald X666X 08 Tháng ba, 2009

Words related to Big Mac Crazy

big crazy fast food john mac mcdonald's shit