tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A Fat Bitch that gives a nice ride in bed.
Yo your Big Mama Smooth gave the gnarliest ride in bed last night.
viết bởi Joe Hunkk 12 Tháng mười, 2009

Words related to Big Mama Smooth

bed big bitch mama ride sex smooth whore