tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a girl that has huge natural tits
That chicks big naturals are poppin out of her white tee.
viết bởi Douche man Dick 24 Tháng một, 2009