tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
litrally a big ball of gay, a floating aura of pure man on man action !
you remind me of a big ball of gay ...
viết bởi limpy whippit 13 Tháng chín, 2008

Words related to Big ball of gay

aura baloon gay hadoken kamehameha