Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
a big phat booty thats just so big, juicy, and rotund that jiggles with every step
OMG!!! did you see the way her big booty butt cheeks jiggled as she walks??
viết bởi TC/TH 06 Tháng tư, 2010
13 3