tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Having a large penis
I had no idea that guy was so big in the pants. Now I can hardly walk!
viết bởi CoolNameHere 11 Tháng bảy, 2004