Top Definition
A big bad mother fucker no-one will mess with. Someone people look up to and respect. A term of endearment.
Matt: Hey Robbie you're such a Big Dogg, man the girls must be so hot for you.

Robbie: Yeah dude I'm always gettin called the Big Dogg, its just the way I roll.
viết bởi Dj Roid Rage 28 Tháng năm, 2010
a bitch, with no reward and cum onhis face
what a big dogg, hes doing her washing and has no balls
viết bởi big dogged 16 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×