tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To hang out in the library and talk online.
Man matt is really big dicking today... wow so is ariana
viết bởi Matt Mccauley 12 Tháng ba, 2008