Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
15.
God, The one who rules all, the one who loves us all, the one who made us all.
Isn't The Big Daddy cool? I just love him!
viết bởi Diamond Doorstop 20 Tháng năm, 2006
27 92