tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Got a girl pregnant.
Hey man, did you hear somebody bigged Tonya?
viết bởi TeeHamBone 30 Tháng mười, 2009
 
2.
THAT GUY NAMED ED WITH 22 INCH BICEPTS THAT WILL CRUSH YOU,AFTER PUTING YOU IN A HEAD LOCK.
DON,T MESS WITH BIGG ED, HE WILL HURT YOU.
viết bởi HEAVY HITTER 29 Tháng ba, 2013