tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A shithole, which wouldn't be called a holiday destination.
OH, that town is such a biggenden.
viết bởi Danasesa 02 Tháng tư, 2012