tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Bigger than bigger and biggest.
James: Dude I've got a huge cock
David: Mine's bigger!
James: MINES BIGGEST!
David: MINES BIGGEREST
viết bởi Anonymous 10 Tháng mười hai, 2002