tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
someone who pees their pannies.
Claire is the Biggest Loser Ever!
viết bởi Zack and Bryce 16 Tháng mười hai, 2002