tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Some type of meat.
That's some good bigoshki.
viết bởi Steve 20 Tháng hai, 2003