tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Girl thats irritating buggin or plain retarded
Man that bihah J breaker keeps takin shit out my wallet
viết bởi ThaFivestar 13 Tháng một, 2012