Top Definition
(adjective) 1. a complete and utter strap-on.
2. a man who dates out of his league and stays in a relationship because he wears the skirt.
3. Someone who would rather blaze than beat.
4. Someone who spaz's out during sex.
Michael is such a bilak I can't believe he'd rather smoke out than beat with his girlfriend.
viết bởi Butterloaf 24 Tháng tư, 2007
(adjective) 1. a complete and utter strap-on.
2. a man who dates out of his league and stays in a relationship because he wears the skirt.
3. Someone who would rather blaze than beat.
4. Someone who spaz's out during sex.
Michael is such a bilak I can't believe he'd rather smoke out than beat with his girlfriend.
viết bởi Butterloaf 24 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×