tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Slang word similar to the definition of bitch.
Slang word for bitch.
See bitch.
Oh my cod, you bileqular cow-flap!
viết bởi Boberta Spray 23 Tháng bảy, 2008

Words related to Bileqular Cow-flap

bitch bileqular bish cow cow-flap flap