tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A black billionaire
Dr. Dre sold his beats to Apple and become a billioniggaire.
viết bởi Mr_BBC 02 Tháng sáu, 2014