tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a fake hoe that shall be the girl your friends with.
girl: wheres your bimbo galpal at??

girl2:oh shes bein a hoebag.-_-
viết bởi ahhhhhshit.. 24 Tháng một, 2009

Words related to Bimbo Galpal

bimbo galpal hoebag pussy snot skank