tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
someone who hides like a pussy only to get raped by the USA
don't Bin-Laden out , face your fears
viết bởi awfsdvbfdf 01 Tháng năm, 2011