tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
An absolute retard who plays with sisters and has a sad life
Binksy : I'm scared of the outside world so im just sat here doing the binksy
viết bởi blamont 29 Tháng tư, 2009