tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
1. Someone who does something fucked up.

2. Someone who gets girls to flash.
DUDE, your such a Binky K
viết bởi niqqqa 29 Tháng tám, 2011