tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Damn or curse you.
Binladen him, if he fails.
viết bởi Tsering Nima 02 Tháng bảy, 2004