A nuclear holocaust.
Quick get the general, there's one big bippy coming our way.
viết bởi oxmix 20 Tháng mười, 2003
Top Definition
BIPPY - A jocular euphemism for ass, as in "bet your (sweet) bippy) by Rowan & Martin's Laugh-In, an NBC-TV comedy series, 1968-1973. From "Random House Historical Dictionary of American Slang, Volume 1, A-G" by J.E. Lighter, Random House, New York, 1994.
You bet your sweet bippy
viết bởi LabRat63 08 Tháng sáu, 2007
Butt, Ass, Booty, a Mid-Western term.
Yeah, sure, you bet yer bippy!
viết bởi Anonymous 08 Tháng tám, 2003
A Bippy is a slang word for your bottom or hiney. It is used in a saying; "You bet your sweet Bippy!" It is more or less a Midwestern type of term.
"You bet your sweet bippy I'm gonna run you over with this tonka truck if you don't get yo'self inside for dinner!"
viết bởi Cozy Rugburn 25 Tháng một, 2012
slang within the borderline community to mean bpd or symptoms of bpd
I'm bippy / I'm feeling very bippy today
viết bởi bpdpeepers 06 Tháng sáu, 2016
Breasts; preferably those of a woman
Nya ooo, Bippies, then what
viết bởi Dr. Snyder 16 Tháng chín, 2003
It's used as slang just like the word 'shorty' however it means
a male 'shorty'. Usually used by negros.
yo bippy hook me up wid dat sheet son
viết bởi niggapwnz 21 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×