Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
a bisexual piece of shit
Guy one: You stupid Bipu
Guy two: im not a bipu
Guy two: .......what the hell a bipu
Guy one: a bisexual peice of shit
Guy two: 0.o
viết bởi hahahahahahhahahahahahhahhhhaa 24 Tháng chín, 2009
1 3

Words related to Bipu:

bi gay homo poo shit