tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a bisexual piece of shit
Guy one: You stupid Bipu
Guy two: im not a bipu
Guy two: .......what the hell a bipu
Guy one: a bisexual peice of shit
Guy two: 0.o
viết bởi hahahahahahhahahahahahhahhhhaa 24 Tháng chín, 2009

Words related to Bipu

bi gay homo poo shit