tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To 'Bird-it' means to Act like a twat and flirt.
Having 10m wide sideburns and kicking a girl in the leg then saying "errrrrrrr plz dont hurt me" would be flirting a bit.
viết bởi Renton 24 Tháng mười, 2003