Top Definition
When someone is acting like a bitch nigga, and they are given a challenge to test their bitch niggadum. This can happen between one person calling another a bitch nigga, or two people who are calling each other bitch niggas, in which case the bitch nigga challenge is usually some sort of fight or contest.
Singular Bitch Nigga Challenge:
Collin: I gotta take a piss...

Josh: Go to the bathroom

Collin: Naaaah, I'm just gonna piss on your couch

Josh: You better not or I'll kick your ass!

Collin: You won't do shit, bitch nigga (Collin begins pissing on his couch, and Josh indeed does not kick his ass, making him a bitch nigga).

Bitch Nigga Challenge between two people:
Bill: He tried telling me that I was the bigger bitch nigga. Yeah, fuck that.

Rob: So what did you do?

Bill: I put him in an arm-bar and made that bitch nigga tap out like the bitch nigga he is
viết bởi Mimetime111000 13 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×