Top Definition
A tattoo foolishly gotten which now bears the name of your ex-wife/girlfriend
Person A: Hey dude, nice bitch patch, haha

Person B: STFU
viết bởi Romeo9794 13 Tháng tư, 2010
Tattoo equivalent to tramp stamp but not as slutty looking. Usually also means that the girl is a grade A Bitch.
"Damn check out that girl over there"
"You see that Bitch Patch on her?"
"Yea, what about it?"
"You don't want to mess with her!"
viết bởi KHer2 29 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×