Top Definition
A man who was made by a woman. In other words, his bitch made him who he is today. In actuality he is the bitch and she is the nigga in the relationship.
-You see that nigga over there? He do whateva his girl say.
-Tch. That's a bitch made nigga right there.
viết bởi Mcashmoney1 11 Tháng sáu, 2008
Like Bitch Ass Nigga. insult which means that a nigga is actin like a bitch
MC Ren's song "Bitch Made Nigga Killa" : "You know the color the villain's in black /
Bitch made niggaz better watch they back /
You know the color the villain's in black /
Beatin niggaz ass and its like that "
viết bởi FrenchLascar187 11 Tháng hai, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×