Top Definition
A man who was made by a woman. In other words, his bitch made him who he is today. In actuality he is the bitch and she is the nigga in the relationship.
-You see that nigga over there? He do whateva his girl say.
-Tch. That's a bitch made nigga right there.
viết bởi Mcashmoney1 11 Tháng sáu, 2008
Like Bitch Ass Nigga. insult which means that a nigga is actin like a bitch
MC Ren's song "Bitch Made Nigga Killa" : "You know the color the villain's in black /
Bitch made niggaz better watch they back /
You know the color the villain's in black /
Beatin niggaz ass and its like that "
viết bởi FrenchLascar187 11 Tháng hai, 2004
A Man that tries to be tough and not
He can't fight , he a bitch Made Nigga
viết bởi HIGHMONEE 15 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×