tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The ultimate bitch. Like your religious extremist step-mother...
She wouldn't shut the fuck up! She turned into a raging bitchopath!
viết bởi Hentanimanga 27 Tháng mười, 2010