tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The art if talking on and on about nothing.
My boss is starting his blabism again
viết bởi jkentos 14 Tháng hai, 2009