tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The dispute between W.E.B. Du bois and Booker T. Washington over racial uplift
Tom Cruise feels black gutty during debates involving racial uplift
viết bởi Smhrax Skeulmfarridge 07 Tháng mười hai, 2009