Top Definition
The act of a biracial individual (half black, half white) transforming into their pure negro form to do acts that a white person wouldn't be capable of.
Lisa stole Angie's shoes, so she had to blacktivate to steal them back.

In order to beat down the ass of the ho that stole her man, Anne had to blacktivate.

Allison never truly appeciated Tyler Perry's House of Payne until she blacktivated prior to viewing it.
#blactivate #black-activate #blackify #blacktiform #blacktificate #black...activate
viết bởi Dr. Peter M. Carlson 14 Tháng chín, 2008
when a bi-racial (half balck/ half white) person channels their more black side to do something that their white half would never be capable of
Winston had to blacktivate in order to knock over the liquor store.
#blacktivate #blactivate #black #white #biracial
viết bởi Run PMC 22 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×