Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
An actress of African-American descent.
Blacktress, Queen Latifah is quite the large woman.
viết bởi pat 07 Tháng tám, 2004
19 12