tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you have sex with a fat chick
Oh man you totally blast a moose last night
viết bởi FlawlessAngel 06 Tháng tám, 2011
 
2.
to ejaculate upon ssomeone
BOB GELDOLF:oh i'm just about to blast a moose!!!!
viết bởi bob geldolf 27 Tháng mười một, 2003