tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A black man and a asian woman or the reverse have a baby
That baby is a Blazasian

Look at that Blazasian
viết bởi Mat Tat 07 Tháng năm, 2010