smoke weed.. (same as burn)
lets blaze!
viết bởi jgrizz 01 Tháng chín, 2003
To go somewhere fast
Jus' gonna blaze it up the offie to grab some beer
viết bởi destination 09 Tháng mười hai, 2004
1. To tell a joke about someone
2. To get high on weed
3. A flamming fire
1. Aww cuz, I'm bout ta blaze you
2. Ay, we bout ta get blazed
3. Look at that fire blaze
viết bởi LaToya 15 Tháng một, 2004
1. adj...to be cool or good
2. verb...to smoke pot
1. OH shit, thats blaze.
2. let's blaze
viết bởi DUNDALK WHAT NIGGA!!! 19 Tháng ba, 2005
Blaze means another word for smoking like blaze.
hey yo Termotto and Lafata do you guys wanna BLAZE after school friday?
viết bởi canino, jake 29 Tháng mười một, 2007
To enter a higher plane of understanding through the inhalation of the most glorious of chemicals, Tetrahydrocannibanol.
Paul made it a habit to blaze whenever he had to go to work.
viết bởi Ryl Syn 08 Tháng chín, 2005
1. To smoke good weed.
2. To get high off of some good weed.
3. To have have good long sex (often ending with the parties wanting more).
4. To crack a funny joke on someone.
1. Yo, son, I'm about to blaze the hell out of this shit. You want some?
2. Kid, I smoked that blunt last night and I was blazed as fuck.
3. (girl) Yo, that nigga blazed and I couldn't walk.
(guy) Yo, fuck all of that, I'm just gonna blaze that bitch and be out.
4. Yo, don't get mad cuz she blazed ya ass.
viết bởi DaFyneChocolateNigga 13 Tháng năm, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×