To go somewhere fast
Jus' gonna blaze it up the offie to grab some beer
viết bởi destination 09 Tháng mười hai, 2004
1. adj...to be cool or good
2. verb...to smoke pot
1. OH shit, thats blaze.
2. let's blaze
viết bởi DUNDALK WHAT NIGGA!!! 19 Tháng ba, 2005
1. To smoke good weed.
2. To get high off of some good weed.
3. To have have good long sex (often ending with the parties wanting more).
4. To crack a funny joke on someone.
1. Yo, son, I'm about to blaze the hell out of this shit. You want some?
2. Kid, I smoked that blunt last night and I was blazed as fuck.
3. (girl) Yo, that nigga blazed and I couldn't walk.
(guy) Yo, fuck all of that, I'm just gonna blaze that bitch and be out.
4. Yo, don't get mad cuz she blazed ya ass.
viết bởi DaFyneChocolateNigga 13 Tháng năm, 2005
the bay area's definition of the act of smoking weed.
ay nigga u down to blaze? i got fiver.
viết bởi ? 17 Tháng hai, 2004
A detroit rapper on the Psychopathic Records label. Also known as "Blaze Ya Dead Homie".
I saw Blaze last night in concert.
viết bởi ECHOSIDE 22 Tháng hai, 2003
to hook up, to fuck, to have intimate sexual relations with a willing participant
"dude, Did you blaze that girl last night?"
viết bởi Dudeeeee! 13 Tháng sáu, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×