smoke weed.. (same as burn)
lets blaze!
viết bởi jgrizz 01 Tháng chín, 2003
To go somewhere fast
Jus' gonna blaze it up the offie to grab some beer
viết bởi destination 09 Tháng mười hai, 2004
1. To tell a joke about someone
2. To get high on weed
3. A flamming fire
1. Aww cuz, I'm bout ta blaze you
2. Ay, we bout ta get blazed
3. Look at that fire blaze
viết bởi LaToya 15 Tháng một, 2004
1. adj...to be cool or good
2. verb...to smoke pot
1. OH shit, thats blaze.
2. let's blaze
viết bởi DUNDALK WHAT NIGGA!!! 19 Tháng ba, 2005
being high/stoned or to get high/stoned
He smoked far too much and was really blazed.

Let's get blazed.
viết bởi Xadie 02 Tháng chín, 2003
the act of smoking a lot weed out of a large bowl with a bunch of friends usually engaging in a social activity
Man1:Yo nigga you heard about that party
Man2:yeah nigga im bout to blaze
Man1:ight i be ovea den nigga
viết bởi Jdizzle0018 12 Tháng chín, 2008
to hook up, to fuck, to have intimate sexual relations with a willing participant
"dude, Did you blaze that girl last night?"
viết bởi Dudeeeee! 13 Tháng sáu, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×