tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Adjective

To be high or drunk. Most popularly referred to Marijuana.

Etimology: From Distortion Language.

"Migz is blazted again."
viết bởi Chingon 15 Tháng mười hai, 2005