tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Bleron, or stick bug.... this is not an albanian name. he is awkward with friends that look like canadian sluts.
Bro is that bleron? no its a stick bug
viết bởi no one 69 28 Tháng năm, 2011